Vertiv

UPS Vertiv ™ hỗ trợ bạn trong việc cải thiện thời gian hoạt động với đầy đủ các bộ nguồn liên tục (UPS) Liebert® cải tiến và các hệ thống UPS tích hợp, phù hợp với tương lai, sẽ đáp ứng nhu cầu điện dự phòng cho cơ sở hạ tầng CNTT của bạn, từ các phòng máy tính nhỏ trong mạng cạnh các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp và siêu cấp. Khám phá các nguồn cung cấp liên tục tốt nhất để bảo vệ ứng dụng của bạn.