Dịch vụ Tư vấn triển khai Hạ tầng Data Center

Chia sẻ:

 THIẾT KẾ HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

I. TỔNG QUAN

Xu hướng hiện nay là Cơ sở hạ tầng chuyển từ các máy chủ vật lý truyền thống tại chỗ sang các mạng ảo hỗ trợ các ứng dụng và khối lượng công việc trên các nhóm cơ sở hạ tầng vật lý sang môi trường Cloud. 

Tại sao Data Center quan trọng đối với doanh nghiệp ?

Data Center được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng doanh nghiệp và các hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Email và File Sharing
 • Các ứng dụng trong sản xuất
 • Quản lý các mối quann hệ khách hàng (Customer relationship management – CRM)
 • Lập kế hoạch nguồn lực cho doanh nghiệp (Enterprise resource planning – ERP) và cơ sở dữ liệu (Data Base)
 • Big data, trí tuệ nhân tạo và machine learning
 • Virtual Desktops, dịch vụ truyền thông và cộng tác.

 Các thành phần lõi của Data Center

Hạ tầng Data Center bao gồm: router, switch, firewall, storage system, server … Trong đó, các thành phần lưu trữ và quản lý doanh nghiệp – các dữ liệu quan trọng và các ứng dụng, bảo mật trung tâm dữ liệu là cực kỳ quan trọng trong tư vấn thiết kế trung tâm dữ liệu. Cùng nhau, chúng cung cấp:

 • Hạ tầng mạng (Network): để kết nối các server (vật lý và ảo hóa), các dịch vụ trung tâm dữ liệu, lưu trữ và kết nối ngoại vi đến end-user
 • Hạ tầng lưu trữ (Storage): Dữ liệu chính là nhiên liệu trung tâm dữ liệu. Hệ thống lưu trữ được sử dụng để lưu trữ những dữ liệu này.
 • Hạ tầng máy chủ: Các ứng dụng là động cơ của trung tâm dữ liệu. Những server này cung cấp chức năng xử lý, ghi nhớ, lưu trữ local và kết nối mạng thúc đẩy các ứng dụng.

 Các hệ thống tích hợp cho Trung tâm dữ liệu

 • Hệ thống sàn nâng/ vách ngăn chống cháy
 • Hệ thống Cooling
 • Hệ thống chữa cháy Fm200
 • Hệ thống tủ Rack và cáp mạng
 • Hệ thống giám sát và quản lý truy cập ra/ vào
 • Hệ thống chống sét cho trung tâm dữ liệu
 • Hệ thống giám sát và cảnh báo môi trường.
 • Hệ thống tủ nguồn và backup UPS.

II. CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Tiêu chuẩn áp dụng rộng rãi nhất cho thiết kế trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu là ANSI / TIA-942. Khi thiết kế đảm bảo tuân thủ một trong bốn cấp trung tâm dữ liệu được đánh giá về mức độ dự phòng và khả năng chịu lỗi.

Cấp 1 (Tier 1): Hạ tầng cơ bản. Các thành phần không được dự phòng và là duy nhất

Cấp 2 (Tier 2): Cơ sở hạ tầng có dự phòng. Cấp 2 cung cấp mức bảo vệ tăng cường chống lại các rủi ro vật lý

Cấp 3 (Tier 2): Cơ sở hạ tầng cho phép bảo trì đồng thời. Thiết kế theo cấp 3 cho phép chống lại hầu như tất cả các rủi ro vật lý, cung cấp các thành phần dung lượng dự phòng và nhiều đường dẫn phân phối độc lập. Mỗi thành phần có thể gỡ bỏ hoặc thay thế mà không làm gián đoạn dịch vụ cho end-user.

Cấp 4 (Tier 4): Cơ sở hạ tầng có khả năng chịu lỗi. Trung tâm dữ liệu này cung cấp khả năng chịu lỗi và dự phòng ở mức cao nhất. Cung cấp các thành phần dự phòng và nhiều đường dẫn phân phối độc lập cho phép khả năng bảo trì đồng thời và một lỗi ở bất kỳ đâu trong quá trình cài đặt mà không gây ra thời gian chết.

Căn cứ vào nhu cầu, mục đích và tiềm lực tài chính của mỗi đơn vị Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn và lựa chọn một mô hình phù hợp nhất. Bốn cấp tiêu chuẩn trong ANSI /TIA-942 là cơ sở để tư vấn và thiết kế nên mô hình Data Center, tuy nhiên không bắt buộc phải tuân theo một cách áp đặt mà tùy từng trường hợp cụ thể để có một giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng.