Chính sách bảo mật thông tin

          1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

+ Thực hiện và quản lý việc đặt và xuất hàng cho Khách hàng;

+ Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;

+ Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin giá cả tới Khách hàng.

+ Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

+ Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng

+ Phạm vi thông tin khách hàng được thu thập bao gồm: thông tin cá nhân và liên lạc như họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ.

Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Chân Chính không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với chúng tôi qua các hình thức được công bố trên website.

 

          2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty Chân Chính không công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về giá sốc và dịch vụ mới… Công ty Chân Chính luôn nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, Công ty Chân Chính có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

 

          3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty Chân Chính sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành bảo hành hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 

          4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHÂN CHÍNH

TRỤ SỞ CHÍNH HỒ CHÍNH MINH

Địa chỉ: 816/2 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3.526 1234

Fax: (028).3.526 4900

 

          5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Công ty Chân Chính đều có các quyền như sau:

+ Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập, sao chép lại các thông tin được thu thập, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập.

+ Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

+ Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với phòng Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi được công bố trên website.Trường hợp Khách hàng cung cấp cho chúng tôi các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên