Apc

Được thành lập vào năm 1981, Công ty American Power Conversion (APC) được thành lập với định hướng tập trung vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực điện năng lượng mặt trời. Được thành lập bởi ba kỹ sư điện – điện tử từ MIT.
Vào năm 1986, APC mở một cơ sở sản xuất tại tiểu bang Rhode Island (Hoa Kỳ); Công ty bắt đầu sản xuất UPS đầu tiên của mình vào năm đó, 450AT + đã nhận được giải thưởng của tạp chí PC Magazine “Editor Choice”. Năm 1988, cổ phiếu APC đã được bán ra cho công chúng.