Giải pháp ảo hóa máy chủ VMware

Chia sẻ:

Ảo hóa là gì?

Ảo hóa là công nghệ được thiết kế để tạo ra tầng trung gian giữa hệ thống phần cứng máy chủ và phần mềm chạy trên nó. Công nghệ ảo hóa máy chủ là từ một máy vật lý đơn lẻ có thể tạo thành nhiều máy ảo độc lập bên trong cho phép khai thác triệt để khả năng hoạt động của các phần cứng trong hệ thông máy chủ. Mỗi một máy ảo đều được cấp phát tài nguyên dung chung trên máy chủ vật lý và có hệ điều hành và các ứng dụng riêng.

         

Hoạt động

Đối với máy chủ vật lý truyền thống 1 hệ điều hành (Windows Server, Linux, …) được cài đặt trực tiếp lên máy chủ. Sau đó các ứng dụng được triển khai trên hệ điều hành này.

Ảo hóa hoạt động như 1 lớp trung gian giữa phần cứng máy chủ và phần mềm chạy trên nó gọi là Hypervisor.

Mục đích của ảo hóa là trên 1 máy vật lý có thể tạo ra nhiều máy ảo chạy trên nó. Các máy ảo này được cấp phát và dung chung tài nguyên có trên máy vật lý: CPU, RAM, HDD, …

Thành phần hệ thống ảo hóa

 • Tài nguyên vật lý: đây là tài nguyên dung chung được cấp phát cho các máy ảo chạy chung trên máy vật lý: CPU, RAM, HDD, Network, … Đây có thể gọi là máy chủ vậy lý
 • Phần mềm ảo hóa: đây là lớp ảo hóa trung gian Hypervisor có nhiệm vụ quản lý và cấp phát tài nguyên cho các máy ảo
 • Máy ảo: được tạo và hoạt động như 1 máy vật lý thông thường (CPU, RAM, HDD, …)  với tài nguyên được cấp phát từ máy chủ vật lý
 • Hệ điều hành cho máy ảo: hệ điều hành cài đặt cho máy ảo để triển khai các ứng dụng (Windows, Linux, …)

Các bất lợi của giải pháp vật lý truyền thống

 • Quản lý nhiều máy chủ vật lý riêng lẻ
 • Tốn nhiều chi phí đầu tư máy chủ vật lý cho mỗi ứng dụng
 • Tốn chi phí đầu tư hạ tầng: nguồn, làm lanh, bảo trì, …
 • Tính sẵn sàng thấp
 • Tốn nhiều thời gian phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Lợi ích của giải pháp ảo hóa

 • Tận dụng tối đa phần cứng vật lý, giảm chi phí đầu tư

 Trong môi trường vật lý truyền thống đơi với mỗi ứng dụng cần đầu tư 1 máy chủ vật lý để triển khai ứng dụng đó. Việc này dẫn đến tốn nhiều chi phí và lãng phí cho phần cứng vật lý máy chủ cho mỗi ứng dụng khác nhau không sử dụng hết côn suất. Trong môi trường ảo hóa các máy chủ ảo được cáp phát tài nguyên dung chung trên máy chủ vật lý giúp tiết kiệm và tận dụng tối đa tài nguyên có sẵn trong hệ thống.

 • Đơn giản hóa việc quản lý vận hành thông qua quản lý tập trung

Các máy chủ ảo được quản lý tập trung. Việc triển khai 1 máy chủ ảo mới nhanh chóng so với máy chủ vật lý truyền thống.

 • Giảm chi phí nguồn, làm lạnh, bảo trì phần cứng

Ảo hóa giúp giảm thiểu số lượng máy chủ vật lý qua đó giúp giảm các chi phí hạ tầng như nguồn điện, làm lạnh, chi phí bảo trì, …

 • Tính sẵn sàng cao, nâng cấp dễ dàng

Trong môi trường vật lý khi máy chủ bị sự cố không hoạt động sẽ làm gián đoạn đến hoạt động của doanh nghiệp. Trong môi trường ảo hóa các máy chủ ảo hoạt động trong 1 cụm máy chủ vật lý do đó có khả năng dự phòng cao trong trường hợp 1 máy chủ vật lý xảy ra sự cố.

 • Sao lưu dễ dàng

Các máy chủ ảo được sao lưu dễ dàng và nhanh chóng giúp bảo vệ dữ liệu hiệu quả.

 • Phục hồi dữ liệu nhanh chóng

Trong mối trường vật lý cần nhiều thời gian để phục hồi 1 máy chủ ứng dụng khi có sự cố. Đối với hệ thống ảo hóa, các máy chủ được phục hồi nhanh chóng về hiện trạng trước sao lưu giúp hệ thống hoạt động trở lại 1 cách nhanh chóng.

Ảo hóa còn cho phép xây dựng một giải pháp sao lưu dự phòng cho toàn bộ trung tâm dữ liệu hiện có sang 1 trung tâm dữ liệu khác nhau về vị trí địa lý. Giải pháp này giúp khôi phục dữ liệu trong trường hợp xảy ra thảm họa tại trung tâm dữ liệu chính.