Palo Alto

 Firewall Palo Alto nổi tiếng với việc luôn thách thức hiện trạng bảo mật. Với tường lửa bảo mật của Palo Alto, bạn sẽ có được các biện pháp kiểm soát bảo mật đẳng cấp thế giới ở bất cứ đâu bạn cần, với khả năng quản lý và thực thi chính sách nhất quán cũng như khả năng hiển thị thống nhất, chuyên sâu.  Tính năng nổi bật

  • Nền tảng vận hành bảo mật cho phép bạn tự động hóa nhận dạng và thực thi mối đe dọa trên đám mây, mạng và điểm cuối của bạn.
  • Giảm các bề mặt tấn công và ngăn chặn các mối đe dọa bằng cách bật ứng dụng một cách an toàn
  • Cung cấp chính sách tự động, thời gian thực cho mọi môi trường
  • Mở rộng bảo vệ cho các công nghệ mới và mạng ảo
  • Sử dụng một hệ sinh thái chia sẻ mối đe dọa tình báo rộng lớn
  • Giờ đây với Cortex để bảo mật liên tục mở, tích hợp, dựa trên AI
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)