MÁY TÍNH XÁCH TAY

Máy tính xách tay hay máy vi tính xách tay là một chiếc máy tính cá nhân nhỏ gọn có thể mang xách được. Để sử dụng máy tính người sử dụng sẽ mở tách hai phần trên dưới của máy. Laptop khi không dùng đến sẽ được gấp lại, và do đó nó thích hợp cho việc sử dụng khi di chuyển.