APC Rack

Tủ rack giàu tính năng được tối ưu hóa để dễ dàng lắp đặt, quản lý cáp, tích hợp phân phối điện và tối đa hóa luồng không khí.
NetShelter SX là một tủ rack đa chức năng chịu ảnh hưởng từ phản hồi của khách hàng trên khắp thế giới. Các thùng loa này được thiết kế để đáp ứng các xu hướng thị trường CNTT hiện tại và các ứng dụng khác nhau, từ tính toán mật độ cao và mạng đến phát sóng và âm thanh-video. Tập trung mạnh mẽ vào làm mát, phân phối điện, quản lý cáp và giám sát môi trường, tủ rack NetShelter SX cung cấp một môi trường gắn rack đáng tin cậy cho các thiết bị quan trọng.