Delta

The power behind competitiveness (Sức mạnh đằng sau sự cạnh tranh)

Với chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản lý nguồn và sử dụng năng lượng hiệu quả, đơn vị kinh doanh Giải Pháp Cơ sở Hạ Tầng dành cho Data Center của tập đoàn Delta Electronics tự khẳng định vị thế của mình qua khẩu hiệu “Sức mạnh đằng sau sự cạnh tranh”. MCIS đóng vai trò quan trọng, góp phần làm cho công việc kinh doanh của khách hàng ngày càng hiệu quả và cạnh tranh hơn. Chúng tôi thực hiện vai trò đó bằng việc cung cấp các sản phẩm bảo vệ nguồn và giải pháp hạ tầng Trung tâm Dữ liệu ổn định hiệu suất cao, đảm bảo tính liên tục trong vận hành những ứng dụng quan trọng mà vẫn giảm được tổng chi phí sở hữu (TCO) của khách hàng. Delta MCIS chính là một đối tác mạnh và đáng tin cậy của các doanh nghiệp luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua các đối thủ của mình.

Sản phẩm Giải Pháp Cơ sở Hạ Tầng dành cho Data Center của Delta bao gồm từ Thiết bị lưu điện UPS cho đến các giải pháp hạ tầng Trung tâm Dữ liệu – InfraSuite – và kết hợp với một tổ hợp dịch vụ hoàn chỉnh.

Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Chính (0903948676)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Chính (0903948676)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Chính (0903948676)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Chính (0903948676)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Chính (0903948676)