Linksys

Switch Linksys cho phép mở rộng mạng nhờ việc liên kết, kết hợp cổng với các thiết bị chuyển mạch khác nhằm tăng băng thông. Qua đó giúp nâng cao độ tin cậy cho hệ thống mạng, đặc biệt các thiết bị vẫn hoạt đồng dù một trong số liên kết còn lại bị lỗi.
Với kết cấu đơn giản thiết bị chuyển mạch mạng Switch Linksys rất dễ sử dụng, hệ thống cổng hoạt động độc lập làm tối ưu tốc độ truyền – nhận và điều chỉnh chế độ tự động, nhờ vậy Switch Linksys có thể đáp ứng mọi thiết bị mạng trong gia đình bạn.
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)