NetApp

Hệ thống lưu trữ SAN được thiết kế để đảm bảo tối đa sự an toàn của dữ liệu, cũng như khả năng sẵn sàng phục vụ liên tục của dữ liệu. Hệ thống cũng cho phép triển khai các chức năng Disaster Recovery cho phép lưu trữ và phục hồi lại dữ liệu từ các thảm hoạ tồi tệ nhất (như cháy nổ, động đất ...)