Cisco

Firewall Cisco là thiết bị tường lửa có khả năng kiểm soát các luồng thông tin giữa Intranet và Internet. Quyết định các hành vi truy cập được và không truy cập được vào hệ thống mạng. Là giải pháp hoàn hảo giúp đảm bảo an toàn thông tin. Các thiết bị tường lửa của Cisco được đánh giá rất cao nhờ các tính năng an toàn vượt trội, có khả năng tự động ngăn chặn các hành vi xâm phạm, hành vi tấn công nhằm đảm bảo mật thông tin tối đa cho doanh nghiệp. 
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)
Liên hệ
Mr Thắng (0903399737)