GIẢI PHÁP CNTT CHO DOANH NGHIỆP

Hệ thống trình chiếu không giây giúp cho đơn giản hóa việc trình chiếu không không gian phòng họp mà vẫn đảm bảo được các chức năng trình chiếu. Người dùng có thể điều khiển nội dung trình chiếu mà không cần ngồi ngay tại laptop, cho phép di chuyển xung quanh phòng họp. 
Các Access Point được quản lý và cấu hình chính sách tập trung thông qua một bộ điều khiển Wifi Controller hoặc Cloud, giúp cho việc triển khai nhanh chóng, dễ dàng và dễ dàng trong việc quản lý cho người quản trị. 
Điều khiển truy cập và chấm công tự động bằng Nhận diện khuôn mặt Face-ID