GIẢI PHÁP BẢO MẬT

NAC - Network Access Control cho phép kiểm soát các thiết bị truy cập vào mạng của một công ty, đó có thể là các thiết bị trong Domain hoặc các thiết bị BYOD. Với các tính năng như ngăn chặn các truy cập không cho phép, chống DHCP giả mạo, phát hiện và ngăn chặn IP giả mạo, IP conflict v.v...
Thiết bị tường lửa cực kỳ quan trọng trong hệ thống doanh nghiệp. Nó cung cấp các tính năng bảo mật cao như chống thất thoát dữ liệu, phát hiện chống xâm nhập, VPN ... Giúp cho doanh nghiệp được an toàn khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.
Bảo mật người dùng : Kiểm soát truy cập Web; bảo vệ thiết bị; chống virus, malware; chống thất thoát dữ liệu..