Vị trí Mô tả Địa điểm Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhân viên kinh doanh làm việc tại Quận 3, TP.HCM

816/2 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP.HCM 30/11/2023
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Nhân viên kỹ thuật làm việc tại Quận 3, TP.HCM 816/2 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP.HCM 16/11/2021
KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Kế toán công nợ làm việc tại Quận 3, TP.HCM

816/2 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP.HCM 16/11/2021