Điều khiển truy cập mạng (NAC)

Chia sẻ:
NAC - Network Access Control cho phép kiểm soát các thiết bị truy cập vào mạng của một công ty, đó có thể là các thiết bị trong Domain hoặc các thiết bị BYOD. Với các tính năng như ngăn chặn các truy cập không cho phép, chống DHCP giả mạo, phát hiện và ngăn chặn IP giả mạo, IP conflict v.v...